Toimivat ja viihtyisät tilaratkaisut liiketoimintasi tueksi

Toimitilojen on kyettävä vastaamaan nykyisiin vaatimuksiin nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Aiempaa monipuolisemmat työntekemisen mallit vaativat liiketoiminnan tueksi entistä laadukkaampia työympäristöjä sekä moderneja teknisiä ratkaisuja.

Olemme olleet vuodesta 2004 asti mukana lukuisissa eri kokoisissa projekteissa kansainvälisten yritysten pääkonttorimuutoksista paikalliskonttoreiden uusimisiin ja PK-yritysten toimistoremontteihin.

Toimimme muutostilanteiden vaatimusten mukaan projektipäällikkönä, suunnittelutehtävissä ja vaikkapa asiantuntijoina neuvomassa kalusteiden ja tilarakenteiden vaihtoehtojen valinnoissa.

Usein päädymme muutosprojektin jälkeen myös toimittamaan ylläpitopalveluja asiakkaidemme tiloihin!

Asiantuntijapalvelut toimitilojen omistajille ja käyttäjille

Työympäristösuunnittelu ja työpaikan toiminnallisten haasteiden ratkominen ovat yrityksille tulevaisuudessa yhä suurempi panostuksen kohde, sillä työntekijöiden viihtyvyys, työn organisointi ja yhteisöllisyys merkitsevät paljon työn tuottavuutta tarkasteltaessa.

Uudet kalusteet

Käytetyt kalusteet

Uusia poimintoja